Dla gospodarstw o znacznej powierzchni lub dużej ilości zwierząt hodowlanych przygotowaliśmy specjalną wersję systemu RolnikON. Oprócz funkcji z planu PREMIUM, plan BIZNES oferuje narzędzia specjalnego zastosowania, które odpowiadają na zgłaszane nam potrzeby większych gospodarstw.