Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o.
ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa
NIP: 525-254-83-61