POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę RolnikON oraz witrynę Nasza Farma i Rolnikopedia, zwane dalej łącznie Witryną będącą własnością spółki Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o., ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa, NIP 525-254-83-61, REGON 146549282, KRS 0000451617, zwaną dalej Spółką. Spółka jest również administratorem danych osobowych. Obsługa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny w celu, do którego została stworzona i aby to osiągnąć podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka Prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Spółki usług Witryny, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Dane zbierane podczas rejestracji

Spółka będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji na Witrynie (nie dotyczy Rolnikopedii):
– nazwisko i imię,
– adres do korespondencji,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu komórkowego (opcjonalnie),
– lokalizacja (opcjonalnie),
– dodatkowe informacje na temat prowadzonej działalności rolniczej – dane niezbędne do prawidłowego korzystania z systemu RolnikON

Powyższe dane zbierane są w momencie rejestracji, a przed ich wprowadzeniem do systemu muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Spółka nie zbiera danych osób niepełnoletnich oraz danych wrażliwych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”.

Podczas rejestracji konieczne jest również ustanowienie hasła do konta użytkownika. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i otwarcia konta użytkownika w ramach Witryny.

Dane statystyczne zbierane podczas korzystania z serwisu

Witryna zbiera dane statystyczne na temat jej użytkowników za pomocą narzędzia Google Analytics. W celu zapoznania się z Polityką Prywatności wymienionego narzędzia, należy przejść tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Wykrywanie lokalizacji

Niektóre elementy Witryny dla bardziej poprawnego działania mogą wymagać informacji na temat lokalizacji urządzenia, z którego nastąpiło połączenie z Witryną. Witryna może każdorazowo automatycznie wykrywać lokalizację użytkownika. W takim przypadku zostaniesz poproszony o zezwolenie na wykrycie lokalizacji. W przypadku nieudzielenia takiej zgody niektóre elementy Witryny (np. widget pogodowy) mogą utracić swoją funkcjonalność.

Spółka nie udziela podmiotom trzecim informacji na temat lokalizacji użytkowników Witryny do celów innych niż poprawne działanie niektórych elementów Witryny.

Przechowywanie danych

Wszelkie dane zbierane przez Spółkę poprzez Witrynę przechowywane są na serwerach spełniających wszelkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Udostępnianie informacji

Spółka, jak również Witryna nie udostępnia w żaden sposób i w żadnym przypadku dokładnych danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu zamieszkania użytkowników podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Nie dotyczy to jednak podmiotów przetwarzających (np. biuro rachunkowe obsługujące Spółkę) z którymi zawarto umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Spółka gwarantuje, że dane przekazywane partnerom chronione są przy zachowaniu najwyższych standardów wymaganych przez przepisy prawa.
Marketing własny Witryny

Za Państwa zgodą, podane dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych własnych usług Witryny bez udostępniania danych podmiotom trzecim.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Witryny mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Prawa użytkownika

Macie Państwo możliwość dostępu do Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@rolnikon.pl. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o pisemny kontakt  pod adres kontakt@rolnikon.pl. List z powyższą prośbą można również kierować pod adres Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o., ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.

Zmiany, pytania i zastrzeżenia

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@rolnikon.pl.